Základní škola

Naše základní škola je určena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (lehká mentální retardace).

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle  RVP ZV s přihlédnutím k minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Střední škola

Naše střední škola nabízí studium oboru Praktická škola dvouletá, které umožňuje získat střední vzdělání žákům s různou mírou zdravotního postižení (mentální retardace).

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného v souladu s RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá.

Poslední aktuality


Jídelníček 21. 11. - 25. 11. 2022

18.11.2022
V přiloženém souboru naleznete jíde...

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

14.11.2022
Podrobné informace a termíny k přij...

Vyhlášení volného dne pro žáky

09.11.2022
Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004...

Den otevřených dveří 2022

26.10.2022
V úterý 22. listopadu 2022 otevře šk...